2024. gada 3.-4. jūnijā LU Mazajā aulā notiks Starptautiskās kristietības vēstures pētniecības komisijas (Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes du Christianisme, CIHEC) gadskārtējā konference, kuras tēma ir “Dzimte un seksualitāte kristietības vēsturē.”

Šajā konferencē referātus angļu un franču valodās lasīs zinātnieki no desmit valstīm. Šī gada konferences uzdevums ir analizēt, kā kristietībā dažādos kultūrsociālos kontekstos mijiedarbojas reliģiskās organizācijas, sabiedrība un indivīds.  

CIHEC ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir paplašināt zināšanas un izpratni par kristietības vēsturi, sākot no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. CIHEC sastāvā ir trīsdesmit viena nacionālā komisija un, pateicoties sadarbībai ar LU Teoloģijas fakultāti, pirmo reizi konference notiek Rīgā. CIHEC eksistē jau vairākus gadu desmitus, tās pirmsākumi meklējami starptautiskā vēstures kongresā, kas notika Parīzē 1950. gadā. Tā apvieno kristietības vēsturniekus, kuri pieder dažādām  institūcijām  un atšķirīgām reliģiskām tradīcijām (vai ne vienai no tām).

 

Konferences programma.

 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts.