Teoloģijas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Teoloģija un reliģiju zinātne BSP
Teoloģija MSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–17.00
20.07. 10.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 11.00–18.00
22.07. 10.00–17.00
23.07. 10.00–15.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Raiņa bulvāris 19, dekanāts (162. telpa)

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā

Maģistra studiju programmas pretendentiem - visas nedēļas garumā. 

23. jūlijā 15.00 - 17.00 notiks rezervistu reģistrācija.