Vai vienā dienā var apgūt visu 12. klases centralizēto eksāmenu nokārtošanai vajadzīgās zināšanas? Noteikti nē, taču Latvijas Universitāte piedāvās pasākumu, kurā padomus eksāmenu priekšvakarā sniegs LU mācībspēki, uzsverot būtiskāko no citu gadu pieredzes, kas pirms došanās uz eksāmeniem noteikti ir jāatkārto.

Padomus matemātikā sniegs LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniece un lektore Maruta Avotiņa, vēsturē – LU absolvente, vēstures skolotāja Liene Zotova, ķīmijā – LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts, bioloģijā  LU Bioloģijas fakultātes absolvente, bioloģijas maģistre un skolotāja Jūlija Plociņa-Kagaine, angļu valodā – LU Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas asociētā profesore Vita Kalnbērziņa, fizikā  LU Skaitliskās modelēšanas institūta zinātniskais asistents, doktorants Ģirts Zāģeris un latviešu valodā – LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente Inta Urbanoviča.

Aicinām pasākumam piereģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu.

PROGRAMMA

9.00–9.05 Atklāšana

9.05–9.10 Rektora uzruna

9.10–9.25 Spēle – konkurss Kahoot!

9.25–9.30 Informācija par pasākuma programmu 

9.30–10.10 Matemātika

10.15–10.55 Vēsture

11.00–11.40 Ķīmija

11.45–12.25 Bioloģija

12.30–13.30 Iepazīsti LU! J&A

13.30–14.10 Latviešu valoda

14.15–14.55 Fizika

15.00–15.40 Angļu valoda