2021. gada 25. un 26. februārī notiks Latvijas Universitātes 79. starptautiski zinātniskās konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija “Krīzes un reliģija”. Konference norisināsies tiešsaistē.

Aicinām pārdomāt konferences virstēmas “Krīzes un reliģija” jautājumu saistībā ar kādu no apakštēmām:

  • Covid – 19 krīze;
  • Reliģiju krīzes;
  • Reliģijas loma dažādu līmeņu krīzēs – no personiskām līdz globālām.

Referātu pieteikumus latviešu vai angļu valodā, Word vai PDF formātā 250 vārdu apjomā aicinām iesūtīt līdz pat 7. janvārim uz e-pastu normunds.titans@lu.lv. Pieteikumā jābūt ietvertai arī īsai un kodolīgai autora biogrāfijai (vārds, uzvārds, akadēmiskais grāds, pārstāvētā institūcija). Lūgums neaizmirstiet norādīt referāta nosaukumu.

Pieteikumus izskatīs un izvērtēs īpaši izveidota darba grupa. Par dalību konferencē autoriem tiks paziņots līdz 11. janvārim.