No 2021. gada 14. jūnijam līdz 18. jūnijam Rīgā* notiks Ziemeļvalstu reliģiskās izglītības konference “Vai reliģiskā izglītība ir nonākusi krustcelēs!?”

Konference saturiski koncentrēsies uz četrām pamattēmām:

  • Atjaunotas reliģiskās izglītības identitātes meklējumos (postsekulārisms, iekļaujoša reliģiskā izglītība, kvalitatīvas izmaiņas nacionālajos standartos);
  • Digitālās paaudzes un reliģiskā izglītība (y, z, α paaudzes, digitālā bērnība);
  • Skolotāju reliģiskā izglītība: izaicinājumi un iespējas izaugsmei;
  • Didaktiskās inovācijas un reliģiskā izglītība (inovatīvas pieejas mācīšanai un mācīšanās procesam).

Līdz pat 1. janvārim ir iespējams pieteikt referātu un simpoziju tēmas. Vairāk informācijas par peiteikšanos un konferenci atradīsiet NCRE 2021 sadaļā LU Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietnē. 

Jautājumu gadījumā, lūgums rakstīt uz ncre2021@gmail.com. 

 

*Ja gadījumā epidemioloģiskās situācijas iespaidā nebūs iespējams noturēt konferenci klātienē, tā tiks organizēta attālināti.