Šogad diplomu izsniegšana norisināsies ļoti šaurā lokā - absolventi, tuvākie absolventu piederīgie, kā arī LU TF mācībspēki. 

Izlaidums notiks Rīgas Lutera draudzes dārzā, ievērojot visus distancēšanās nosacījumus.