2022. gada 20. janvārī plkst. 15.00 attālināti notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēde, kurā Ģirts Rozners aizstāvēs promocijas darbu “Verbālā inspirācija kā atbilde teoloģiskai krīzei – implikācijas Latvijas teoloģiskajā diskursā” doktora zinātniskā grāda (Ph.D.) iegūšanai filozofijā, ētikā un reliģijā. Darba vadītāja – Dr. phil., profesore Dace Balode.

 

Recenzenti:

Prof. Dr. phil. Valdis Tēraudkalns (Latvijas Universitāte)

Prof. Dr. theol. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte)

Doc. Dr. phil. Ivars Neiders (Rīgas Stradiņa universitāte).

 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā un LU portālā.

Ar darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā varat iepazīties šeit.

 

Atklātā sēdē notiks Zoom platformā. Aicinām interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2022. gada 19. janvārim, rakstot uz e-pastu: ilze.stikane.tf@lu.lv.