Semināra laikā tiks prezentēti pētījumi, kas atspoguļo vēsturi kā daudzveidīgu resursu, kas var palīdzēt paplašināt Porvo sadraudzību. Tāpat arī būs prezentācijas par veidiem, kā luterānismā un anglikānismā darbojas dažādas balsis, atbildot uz eklesioloģiskiem izaicinājumiem mūsdienu ekumēnismā. Pārdomāsim to, ko mūsdienu Bībeles studijas un jaunās kontekstuālās teoloģijas var mums iemācīt par kopā būšanu.

Seminārā uzstāsies Jāko Rusama (Jaako Rusama, Helsinku universitāte), Riho Altnurme (Tartu Universitāte), Marks Čepmens (Mark Chapman, Kadesdonas Riponas koledža (Ripon College Cuddesdon)), Dace Balode (Latvijas Universitāte), Laima Geikina (Latvijas Universitāte), Valdis Tēraudkalns (Latvijas Universitāte).