Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Teoloģijas fakultātes absolventi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.09.2016

Būtiski uzsvērt, ka LU Teoloģijas fakultātes piedāvātā teoloģiskā izglītība ir akadēmiska (kā tas ir daudzās humanitārajās zinātnēs – piemēram, vēsturē, filozofijā, filoloģijā u.c.), nevis profesionāla. Pēc fakultātes absolvēšanas daudzi studenti izvēlas pilnveidot savas zināšanas maģistrantūrā (2 gadu studijas), pēc tam – arī doktorantūrā.  Daži studijas turpina ārvalstīs (piemēram, Lenčesteras Universitātē (UK), Heidelbergas Universitātē (DE) vai Lēvenes Universitātē (BE)).

LU Teoloģijas fakultātes (TF) absolventi strādā visdažādākajās jomās. Studijas TF sniedz absolventam patstāvīgu domāšanu, fundamentālas zināšanas humanitārajā jomā un izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem. LU TF absolventi strādā dažādās valsts iestādēs (ir referenti ministrijās; strādā pie projektu vadības un īstenošanas), tāpat liela daļa strādā dažādos medijos vai ar kultūru saistītās jomās („Dienas bizness”, „Kultūras Diena”, biedrība „ AKKA/LAA”, Latvijas Televīzija), tulko no svešvalodām, strādā grāmatu apgādos, nodarbojas arī ar izdevējdarbību;  daži absolventi ir nodarbināti ar sabiedriskajām attiecībām un reklāmu saistītās jomās (tur palīdz teologa „citādais” skats uz pasauli, spējas piedāvāt nestandarta risinājumus dažādiem jautājumiem). Protams, LU TF absolventi strādā arī apkalpojošajā sfērā (piemēram, bankās).

Liela daļa absolventu strādā arī ar baznīcu saistītās jomās – ir kapelāni slimnīcā, darbojas draudzē kā mācītāji vai mācītāju palīgi.

Kā liecina 2015. gadā veiktā absolventu aptauja, 67% no aptaujātajiem absolventiem ir darba ņēmēji, 20.8% - pašnodarbināti un tikai 3.8% šobrīd nestrādā.