Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.01.2017
LU TF studentiem ir iespēja pieteikties Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijai

13.09.2017

2017. gada rudens semestrī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentiem ir iespējams pieteikties Ziemeļelbas mācītāju apvienības mecenātu stipendijai (Stipendium des Vereins der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien e.V.)

Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija tiek piešķirta LU Teoloģijas fakultātes studējošajiem uz vienu semestri studiju maksas un stipendijas veidā. Šogad tiks izsniegtas 2 stipendijas.


Stipendijas pretendenta izvērtēšanas kritēriji:

 1. Sekmes studijās – priekšroka tiek dota studentiem ar augstāku vidējo svērto atzīmi iepriekšējā sesijā.
 2. Ieinteresētība teoloģijas un reliģiju studijās.
 3. Iesaiste fakultātes dzīvē.
 4. Stipendija ir ekumēniska, paredzēta visu konfesiju studējošajiem. Vēlams, lai pretendents būtu kristīts un piederīgs kādai konkrētai kristīgai draudzei.
 5. Vērā tiek ņemti arī grūti sociālie apstākļi.
 6. Stipendija ik gadu atbalsta vismaz vienu studenti.


Stipendijas iegūšanas nosacījumi:

 1. Studijas klātienē;
 2. Stipendija netiek piemērota akadēmiskajā atvaļinājumā, prombūtnes, studiju pārtraukumu u.c. gadījumos;
 3. Studijas tikai vienā – Teoloģijas – fakultātē;
 4. Paralēli netiek saņemtas citas mecenātu stipendijas;
 5. Stipendija netiek piešķirta studiju programmu pirmā semestra studējošajiem;
 6. Stipendiātam jābūt atsaucīgam komunikācijai ar stipendijas devēju.

 

Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes studentiem un studentēm.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

Pieteikšanās: no 2017. gada 4. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā.

Lai pieteiktos stipendijai, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu: http://www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai/pieteikumu-anketa/